Tân Châu: Kết nạp 182 đảng viên mới ở 4 xã biên giới 

0

BTNO – Năm 2018 vừa qua, 100% đảng bộ các xã biên giới đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Theo báo cáo của Huyện ủy Tân Châu, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 4 xã biên giới của huyện gồm các xã Tân Đông, Tân Hòa, Tân Hà, Suối Ngô đã kết nạp được 182 đảng viên mới, chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) ở các xã biên giới ngày càng được nâng cao.

Lãnh đạo Phòng Chính trị BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Kà Tum trò chuyện với đảng viên chi bộ ấp Kà Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

Nếu như nhiệm kỳ 2010-2015 có 3 lượt Đảng bộ xã biên giới xếp loại yếu kém thì trong nhiệm kỳ này không có đảng bộ xã biên giới xếp loại yếu kém. Riêng trong năm 2018 vừa qua, 100% đảng bộ các xã biên giới đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đặc biệt, đảng bộ xã Tân Hà được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đây cũng là xã biên giới đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Bên cạnh đó, chất lượng các chi bộ trực thuộc Đảng ủy 4 xã biên giới cũng ngày nâng lên. Trong nhiệm kỳ không có chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã biên giới xếp loại yếu kém, tỷ lệ chi bộ trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 97,35%.

Thực hiện Quyết định 1068/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy chế phối hợp giữa Huyện ủy Tân Châu với Đảng ủy BĐBP tỉnh, hiện nay có 40 đảng viên các đồn biên phòng trên địa bàn tham gia sinh hoạt tại 23 chi bộ ấp thuộc 4 xã biên giới.

Theo đánh giá của Huyện ủy Tân Châu, thời gian qua, cấp ủy các chi bộ ấp tạo điều kiện, giúp đỡ đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt; thường xuyên thông tin về tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Đa số đảng viên đồn biên phòng phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin kịp thời đến chi bộ tình hình có liên quan đến bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đảng viên các đồn biên phòng cũng tham gia cùng với chi bộ thực hiện một số nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định trên tuyến biên giới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã biên giới trên địa bàn huyện.

Phương Thuý

Nguồn Báo Tây Ninh Online

Leave A Reply

Your email address will not be published.